Ulama yang dimaksud adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya .sedang Hukama adalah orang ahli hikmah yang mengetahui Dzat Allah Ta’ala selalu tepat ucapan dan perbuatannya .Sementara cahaya hikmah adalah ilmu yang bermanfaat.

Ulama ada tiga macam yaitu :

1. Ulama yang alim tentang hukum hukum Allah swt. Mereka inilah orang orang yang ahli dalam memberikan fatwa.
2. Hukama yaitu orang –orang yang mengetahui dzat Allah saja. Bergaul dengan mereka membuat perangai menjadi terdidik, karena hati mereka memancarkan sinar cahaya ma’rifat (mengenali Allah dan rahasia-rahasianya) dan dari jiwa mereka membias jiwa keagungan Allah.
3. Kubara yaitu orang-orang yang besar yang di beri anugrah keduanya.

Sesungguhnya bergaul dengan ahli Allah akan membuahkan tingkah laku yang baik .karena tingkat kemakrifatan dengan pemeliharaan dan pengawasan jauh lebih baik daraipada dengan lisan. Maka orang yang pengawasannya bermanfaat kepadamu,tentu ucapanyya bermanfaat pula bagimu. Sebaliknya jika pengawasannya tidak bermanfaat maka ucapanya pun tidak begitu bermanfaat pula.

Nabi bersabda :

Akan datang suatu zaman kepada umatku dimana mereka lari dari para ulama dan fuqaha, maka Allah akan menurunkan tiga bencana Yaitu pertama,Allah mencabut keberkahan dari usaha mereka, kedua Dia kuasakan penguasa dzalim atas mereka,; ketiga mereka meniggal dunia tanpa membawa iman.

Semoga kita tetap dalam lindungan Allah swt dan tetap dalam keimanan yang kuat hingga akhir hayat. 

Sumber: http://url.stisitelkom.ac.id/84647

 

3 Macam Ulama Dan Ahli Hikmah